Het "string" DataType


C#, het is niet moeilijk, het is een hobby !
D$-!ifu!jt!ojfu!npfjmjkl-!ifu!jt!ffo!ipccz!"

Ook mogelijk met een foreach (var item in vText)